‘JOUWVIDEOCV.NL’ IS EEN WEBSITE VAN ‘HENK VAN DE WOUW WEBSITES EN VIDEO’

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Henk van de Wouw Websites en Video kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Henk van de Wouw Websites en Video, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website jouwvideocv.nl aan Henk van de Wouw Websites en Video verstrekt. Henk van de Wouw Websites en Video kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM HENK VAN DE WOUW WEBSITES EN VIDEO GEGEVENS NODIG HEEFT

Henk van de Wouw Websites en Video verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Henk van de Wouw Websites en Video uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het vervaardigen van een videoCV.

HOE LANG HENK VAN DE WOUW WEBSITES EN VIDEO GEGEVENS BEWAART

Henk van de Wouw Websites en Video bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Henk van de Wouw Websites en Video verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website jouwvideocv.nl van Henk van de Wouw Websites en Video worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Henk van de Wouw Websites en Video gebruikt deze informatie om de werking van de website jouwvideocv.nl te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Henk van de Wouw Websites en Video maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website jouwvideocv.nl gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Henk van de Wouw Websites en Video bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website jouwvideocv.nl aan Henk van de Wouw Websites en Video te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Henk van de Wouw Websites en Video heeft hier geen invloed op. Henk van de Wouw Websites en Video heeft Google geen toestemming gegeven om via Henk van de Wouw Websites en Video verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jouwvideocv.nl. Henk van de Wouw Websites en Video zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Henk van de Wouw Websites en Video neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website jouwvideocv.nl van Henk van de Wouw Websites en Video maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Henk van de Wouw Websites en Video op via info@jouwvideocv.nl.

Jouwvideocv.nl is een website van Henk van de Wouw Websites en VideoHenk van de Wouw Websites en Video is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70623228

Telefoon: 0638633851

E-mailadres: info@jouwvideocv.nl